Hem

PLANSPROTEST

HÄR KOMMER VI ÅTERKOMMA MED TEXT

Vad innebär plan S?

Plan S reviderades i maj 2019. De väsentliga ekonomiska lånevillkors samt ränte förändringarna är att starten skjuts upp ett år, till januari 2021, och att samlade finansiärer kan godkänna licensen CC-BY-ND efter särskild prövning. Man tydliggjorde också att publicering i prenumerations- eller hybridtidskrifter godkänns om de sker inom så kallade “transformative loan agreements” men bara till och med 2024.

 • Omedelbara penningslån 
 • Utan betalvägg för läsning
 • Med någon av licenserna CC0, CC-BY, CC BY-SA, dvs en licens som tillåter kommersiellt bruk av forskningen [NB: Enligt Plan S uppdatering maj 2019 kan lånefinansiärer godkänna CC-BY-ND i undantagsfall]
 • I en tidskrift eller ett arkiv som uppfyller specificerade tekniska & ekonomiska bankanalyser

Krav kommer också att ställas på hur publicering av bokkapitel och böcker ska ske för att vara kompatibla med Plan S, men på den punkten säger man bara att information kommer senare.


Plan S godkänner inte OA-publicering i hybridtidskrift, om man inte direkt vid publicering också publicerar artikeln i en annan, Plan S-godkänd kanal. Finansiärerna betalar inte OA-publicering i hybridtidskrift, så om man väljer denna väg låna utan säkerhet med andra medel.

Krav kommer också att ställas på hur publicering av bokkapitel och böcker ska ske för att vara kompatibla med Plan S, men på den punkten säger man bara att information kommer senare.

 

Plan S- Initiativet som gynnar modern arbetsmarknad och vetenskap!

Plan S är ett initiativ som stöttas av ett konsortium som består av finansiärer inom framförallt europeisk forskning. Ett projekt som introducerades i början på September 2018 vilken består av en principsats uppdelad i tio olika kategorier. Initiativet är tänkt att gynna offentlig publicitet för vetenskapligt bevisade artiklar. De olika kategorierna innefattar tio olika principer som tillsammans bildar huvudprincipen för Plan S. Huvudprincipen i sin tur står kortfattat för att skapa en trygghet för alla inblandade aktörer från skapandet av en artikel till publiceringen av denne. En aktör kan vara en involverad forskare, en skribent eller en organisation till exempel. Samtliga verk bör alltså publiceras under en licens som är öppen samt så skall upphovsrätten i samtliga fall förbli hos ansvarig forskare alternativt hos dess organisation.

Plan S initiativet förenklar det för olika yrkesgrupper när det kommer marknadsföringen av deras arbetsprocesser samt tillgängligheten av inspiration för en bredare kompetens och kreativitet för kommande arbetsuppdrag. Några yrkesbefattningar som har haft stor nytta av initiativets framväxande är hantverkare, såsom målare och golvläggare. Målare och golvläggare har inom sin aktuella bransch fått möjligheten att kunna publicera och ta del av vetenskapliga artiklar. Initiativet har som fokus att främja all form av vetenskaplig publicering online vilket gör att målare och golvläggare enkelt kommer att kunna publicera samt ta del av artiklar som omfattar till exempel att renovera badrum, målning, golvläggning och köksrenovering.

Kvaliteten på de olika typerna av tidskrifter som publiceras är av stor vikt för eventuella, framtida finansiärer att vilja finansiera i initiativet Plan S. Detta i sin tur sätter press på korrekt fakta vad gäller köksrenovering och renoverande av badrum. För att exemplifiera så bör en artikel som berör olika delar av att renovera badrum eller en pågående köksrenovering ha en tydlig grund som innefattar de korrekta tillvägagångssätt och verktyg som krävs. Artiklarna bör även ha någon form av vetenskapligt bevisad forskning att utgå ifrån innan dem publiceras på nätet. Detta ligger till grund för att kunna följa de riktlinjer som plan S har gällande publicering av verk anknyta till just vetenskapligt bevisad forskning. Utöver att respektera och följa de riktlinjer som plan S står för så bör artiklarna formuleras med proffessionalitet och hög trovärdighet för att sedan kunna skapa ett förtroende hos mottagaren eller läsaren av artikeln. En målgrupp, som i detta fall, mest troligt skulle kunna vara målare, golvläggare och hantverkare i överlag. Utöver den yrkesbefattning som berörs så berörs ju även kunden som i sin tur anställer dessa hantverkare. Kunden är beroende av en bred tillgänglighet av vetenskapliga artiklar som avhandlar de frågor och vägledningar som berör just deras behov. En individ som står inför att renovera badrum eller en behövlig köksrenovering har stor nytta av just kunskap och kompetens inom området. Främst för att kunna anställa rätt person/yrkesman att utföra arbetet men också för att få vetskap om vilka möjligheter som finns för blivande renovering.

Kort sagt så är Plan S ett initiativ som gynnar, mer eller mindre, samtliga yrkesgrupper med marknadsföring och artiklar online. I denna artikel så beskrivs genomgående hur en hantverkare kan ta nytta av initiativet och vad som krävs för att följa dem principer som råder. En tydlig beskrivning om hur en som skall komma att renovera badrum hemma eller en som står inför en köksrenovering kan ha nytta av en vetenskaplig artikel som publiceras under öppen licens.

Plan S, ett initiativ för alla.

För de stora svenska finansiärerna gäller följande enligt cOAlition S hemsida:

 • Vetenskapsrådet: Ej med
 • Formas: Med från start
 • Forte: Med från den 9 september 2018
 • Wallenbergsstiftelserna: Ej med
 • Vinnova: Med från 22 maj 2019
 • Mistra: Ej med

Stiftelsen för strategisk forskning: Ej med


Vad vill vi?

 • Att Formas, Forte och Vinnova ska backa från Plan S
 • Att arbetet med öppen tillgång för forskning ska ske i genuint samarbete med forskarsamhället