Skriv under

Plan S har många problem. Vi som är mot Plan S har olika åsikter om vilka problem som är störst och viktigast, men vi delar åsikten att Plan S inte är rätt väg att gå. 

Du är välkommen att addera ditt namn till listan nedan om du håller med om följande:

  • Forte och Formas bör backa från Plan S
  • Forskningsrådens arbete med öppen tillgång måste ske i samråd med forskare