Plan S

Vår debattartikel i Universitetsläraren 21 februari 2019 finns att läsa på deras hemsida och här. 
Repliken från Forte och Formas finns här, och vår slutreplik här.

An English translation of our Universitetsläraren opinion piece is available here

Vad är plan S?

Plan S är en plan undertecknad av en grupp forskningsfinansiärer. Planen består av tio punkter som sätter upp regler för hur finansierade forskare får publicera sina resultat. För forskningsartiklar ställs bland annat krav på att den slutgiltiga versionen (author accepted manuscript eller version of record) måste göras tillgänglig:

 • Omedelbart
 • Utan betalvägg för läsning
 • Med någon av licenserna CC0, CC-BY, CC BY-SA, dvs en licens som tillåter kommersiellt bruk av forskningen [NB: Enligt Plan S uppdatering maj 2019 kan finansiärer godkänna CC-BY-ND i undantagsfall]
 • I en tidskrift eller ett arkiv som uppfyller specificerade tekniska krav

Plan S godkänner inte OA-publicering i hybridtidskrift, om man inte direkt vid publicering också publicerar artikeln i en annan, Plan S-godkänd kanal. Finansiärerna betalar inte OA-publicering i hybridtidskrift, så om man väljer denna väg måste man betala med andra medel.

Krav kommer också att ställas på hur publicering av bokkapitel och böcker ska ske för att vara kompatibla med Plan S, men på den punkten säger man bara att information kommer senare.

Plan S reviderades i maj 2019. De väsentliga förändringarna är att starten skjuts upp ett år, till januari 2021, och att finansiärer kan godkänna licensen CC-BY-ND efter särskild prövning. Man tydliggjorde också att publicering i prenumerations- eller hybridtidskrifter godkänns om de sker inom så kallade “transformative agreements” men bara till och med 2024.

För de stora svenska finansiärerna gäller följande enligt cOAlition S hemsida:

 • Vetenskapsrådet: Ej med
 • Formas: Med från start
 • Forte: Med från den 9 september 2018
 • Riksbankens jubileumsfond (RJ): Med från den 13 november 2018. Uppdatering 7 mars 2019: RJ backar från Plan S.
 • Wallenbergsstiftelserna: Ej med
 • Vinnova: Med från 22 maj 2019
 • Mistra: Ej med
 • Stiftelsen för strategisk forskning: Ej med

Vad vill vi?

 • Att Formas, Forte och Vinnova ska backa från Plan S
 • Att arbetet med öppen tillgång för forskning ska ske i genuint samarbete med forskarsamhället