Plan S

Vår debattartikel i Universitetsläraren 21 februari 2019 finns att läsa på deras hemsida och här. 
Repliken från Forte och Formas finns här, och vår slutreplik här.

An English translation of our Universitetsläraren opinion piece is available here

Vad är plan S?

Plan S är en plan undertecknad av en grupp forskningsfinansiärer. Planen består av tio punkter som sätter upp regler för hur finansierade forskare får publicera sina resultat. För forskningsartiklar ställs bland annat krav på att den slutgiltiga versionen (author accepted manuscript eller version of record) måste göras tillgänglig:

 • Omedelbart
 • Utan betalvägg för läsning
 • Med någon av licenserna CC0, CC-BY, CC BY-SA, dvs en licens som tillåter kommersiellt bruk av forskningen
 • I en tidskrift eller ett arkiv som uppfyller specificerade tekniska krav
 • Inte i en hybridtidskrift

Krav kommer också att ställas på hur publicering av bokkapitel och böcker ska ske för att vara kompatibla med Plan S, men på den punkten säger man bara att information kommer senare.

För de stora svenska finansiärerna gäller följande enligt cOAlition S hemsida:

 • Vetenskapsrådet: Ej med
 • Formas: Med från start
 • Forte: Med från den 9 september 2018
 • Riksbankens jubileumsfond (RJ): Med från den 13 november 2018. Uppdatering 7 mars 2019: RJ backar från Plan S men kvarstår i cOAlition S
 • Wallenbergsstiftelserna: Ej med
 • Vinnova: Ej med
 • Mistra: Ej med
 • Stiftelsen för strategisk forskning: Ej med

Vad vill vi?

 • Att Formas och Forte ska backa från Plan S
 • Att arbetet med öppen tillgång för forskning ska ske i genuint samarbete med forskarsamhället